کد خبر:165809056
پ
165809056

تیرگذاری عرشه پل شهید فروزنده

همزمان با نصب تیر پل‌های عرشه پل فروزنده،  عملیات اجرائی در سایر جبهه های کاری شامل نصب دیوارهای حائل خاک مسلح ، بتن‌ریزی فونداسیون دیوارهای حائل ، حفاری ماشینی و دستی شمع های باقی مانده پروژه ، عملیات خاکی رمپ شرقی ، بتن ریزی سر شمع های رمپ غربی نیز در حال انجام است.

  • 166101898/thumbnail.jpg
ال جی