کد خبر:165047482
پ
165047482

آشنایی با سوابق و رزومه کاری ولی صداقتی، معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز

یکی دیگر از تغییرات مدیریتی شهرداری تبریز، تغییر در رأس معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و روی کار آمدن ولی صداقتی به‌جای مرتضی موحدنیا بود.

  • news/165047482/gallery/original.jpg

به گزارش تبریز فوری ولی صداقتی در ابتدای خدمت خود و ۱۶ سال اول آن را در منطقه ۲ شهرداری تبریز و در جایگاه‌های شغلی مختلفی مثل مامور فنی، مدیر حراست شهرداری منطقه ۲ و معاون اداری و مالی شهرداری منطقه ۲ و نیز محاسب درآمد و رئیس حوزه شهرسازی منطقه ۳ سابق (در زمان چهارگانه بودن مناطق شهرداری تبریز در دهه هفتاد) آغاز کرده است. وی از سال ۸۳ به شهرداری منطقه ۳ تبریز منتقل شده  و به عنوان معاون اداری و مالی و جانشین شهردار منطقه ۳ تبریز فعالیت کرده است که پس از آن نیز به عنوان شهردار منطقه ۶ تبریز انتخاب شد. معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی پس از مدتی به شهرداری مرکز انتقال یافته و به عنوان مدیرکل بازرسی و ارزشیابی و رسیدگی به شکایات انتخاب شده است. وی در اواسط سال ۸۶ به عنوان شهردار منطقه ۵ انتخاب شده و پس از آن نیز در پست‌های مختلف مدیریتی شهرداری تبریز مشغول به خدمت بوده است.

ال جی